Zinātnes un inovāciju parks

Zinātnes un inovāciju parks (ZIP) ir dibināts 2012. gada 21.martā. Dibinātāji ir Liepājas Universitātes mācību spēki.

Mērķis

Veicināt zināšanu ekonomikas attīstību, īstenojot inovāciju iesaisti un tehnoloģiju un zināšanu pārnesi tautsaimniecībā.

Uzdevumi

Izveidot ilgtspējīgas sadarbības modeli starp akadēmisko sektoru un uzņēmumiem, veicinot zināšanu ekonomikas attīstību, īstenojot inovāciju iesaisti un tehnoloģiju un zināšanu pārnesi tautsaimniecībā.

Īstenot individualizētu pieeju uzņēmuma izvirzīto uzdevumu risināšanai, piesaistot studentus, akadēmisko personālu un nozares speciālistus, kas nodrošinās veicamā darba kvalitāti un savlaicīgu izpildi.

Studentu, kā kvalitatīvu potenciālo darbinieku sagatavošana darba tirgum, īstenojot teorētisko zināšanu apgūšanu un praktisko iemaņu gūšanu atbilstoši nozares prasībām, nodrošinot iespēju uzņēmumam veidot sadarbību ilgtermiņā ar jauniem speciālistiem.

Valdes sastāvs

Jānis Letinskis

Jānis Letinskis

Mg.cs. educ.

valdes priekšsēdētājs

Annija Rače

Annija Rače

Mg.oec.

valdes locekle

Dzintars Tomsons

Dzintars Tomsons

Mg.cs.comp.

valdes loceklis

Darbības virzieni

  • Intelektuālā potenciāla un zinātņietilpīgās produkcijas popularizēšana Latvijā un ārvalstīs
  • Jauno speciālistu, studentu iesaiste inovatīvās aktivitātēs
  • Sadarbības partneru un investoru meklēšana Latvijā un ārvalstīs
  • Informatīvu semināru un konferenču organizēšana
  • Pētniecības īstenošana un popularizēšana

Pin It on Pinterest

Share This